En äkta julgran är en väsentlig del av julfirandet. För de flesta betyder det en gran som hämtas in någon dag före julafton och kläs enligt familjetradition eller helt enligt egen skaparglädje. Julgranen och dess klädsel är ett kärt diskussionsämne under släkt och vänners julbesök. Utegranen sätts ofta på plats redan till lillajul för att lysa upp gårdsplanen i vintermörkret.

De flesta vill ha en så färsk gran som möjligt. SKARPKULLA-julgranarna fälls så kort tid före försäljning som möjligt. Den som önskar själv fälla sin julgran har möjlighet till det i vår julgransodling (se Självplock i Skarpkulla). Till företag, affärer mm levererar vi enligt beställning julgranar av olika storlek.

Skötselråd för julgran

Så här hålls julgranen fin hela julhelgen.

Fällning
Julgranen får fällas högst fyra veckor före jul. Den fällda granen lagras utomhus, t.ex. i ett kallt garage.

Transport
Granen kan transporteras oskyddad endast korta sträckor (under ca 10 km) på t.ex. biltak. Särskilt vid kallt väder bör granen skyddas mot vinddrag genom att packa in den i t.ex. plast.

Upptining
Om granen är frusen, bör den tinas upp långsamt före man placerar den i foten. En bra upptiningsplats är ett svalt utrymme med några plusgrader. Låt granen tina långsamt i ett par dygn så att rotändan hela tiden står i ett vattenämbar. Om man inte har tillgång till ett svalt utrymme, kan man ta in granen i t.ex. tvättrummet. Rotändan placeras i ett vattenämbar och barren duschas genast med kallt vatten och på nytt efter ett par timmar. Efter ca 8 timmar är granen färdig att sättas i fot.

Placering av granen i fot
Skaka av döda barr. Kontrollera rumshöjden och korta av granen vid behov. Fastän granen inte behöver kortas av så bör man ändå göra en ny snittyta genom att ta bort några centimeter av rotändan. Man skall inte avlägsna bark från rotändan, utan granen bör rymmas i foten som sådan.

Skötsel inomhus
Snittytan bör hela tiden vara vattentäckt. Vattenkonsumtionen är störst under det första dygnet. Vattenutrymmet i julgransfoten är ofta så litet att det inte räcker ens för ett dygns behov.  För att inte behöva fylla på vatten så ofta kan man t.ex. borra hål i övre delen av julgransfoten och ställa in den i ett stort vattenkärl. Man behöver inte tillsätta gödselmedel i vattnet.

Borttransport av granen
Sedan man avlägsnat julgranspynten klipper man med en sekatör av grenarna helt eller delvis så att man får ut granen genom dörröppningar. Huvuddelen av barren blir då på den plats man klippt av grenarna. Grenarna kan man t.ex. sätta i en papperssäck. Ju varmare och torrare utrymmet är, desto lättare barrar granen. Trots noggrann vård kan man inte undvika att det sker ett visst barrfall

GLAD GRANFEST!

 Find us on Facebook