Anlita Forestal att förvalta din skogsfastighet.

Bra virkesaffärer, en vackrare skog, fina viltstammar, enklare skogsägande, mera tid att njuta av skogen – det är Du som sätter upp målen för ditt skogsägande . Vi hjälper dig att förverkliga dem. Du väljer själv hur mycket hjälp Du vill ha, men vårt mål är att Ditt skogsägande skall ge dig större utbyte.

Vi är fristående från virkesköpare och söker den bästa affären i olika marknadslägen. Vi har ett brett kontaktnät inom skogsbruket och kan bistå skogsägaren med avverknings- och skogsvårdsarbeten.

Att sköta skog och att förvalta en fastighet kräver långsiktighet. Lång erfarenhet hjälper att se över tillfälliga modetrender och konjunktursvängningar. Samtidigt gäller det att vara öppen för nya innovationer och nya sätt att nyttja sin fastighet. Vi kan bistå dig om du vill utveckla t.ex. jakten eller fisket på fastigheten – vare sig det är enbart för egen användning eller för kommersiell naturturism.

Vid behov bistår vi även med annat som följer med av att man äger en skogs- eller lantbruksfastighet: arrenderings- och uthyrningsfrågor, samhällsplanering, miljöfrågor, beskattning mm.

Vi strävar efter långvariga kundförhållanden. Genom att låta oss uppgöra eller uppdatera skogsbruksplanen och samtidigt diskutera igenom målsättningarna för ditt skogsägande, kommer man bäst igång med ett systematiskt och målinriktat arbete för att öka nyttan och glädjen av att äga skog.

Vi förutsätter inte tidsbundna avtal och vi uppbär inga fasta årsavgifter - du betalar enbart för utförda arbeten.

Ta kontakt och boka tid för avgiftsfritt besök!

 Find us on Facebook